Sacuki 2023

INFORMATION IN ENGLISH BELOW, CLICK HERE
EINLADUNG AUF DEUTSCH UNTEN, KLICKEN SIE HIER
Információk magyarul lefelé, kérjük kattintson ide
Poniżej informacje w języku polskim, kliknij tutaj
Informations en français ci-dessous, cliquez ici

Pozvánka

Drazí přátelé,

Je to těžko k uvěření, ale letos budeme pořádat jubilejní 20. ročník Poháru Sacuki! Chtěli bychom vás srdečně pozvat na tuto výjimečnou událost. Oslavte toto výročí s námi!

Zvláštním hostem tohoto ročníku bude Fuminori Honda sensei (Kjóši 7. dan), který bude dohlížet na turnaj a take povede seminář v pátek a v sobotu před turnajem.

Pohár Sacuki je jeden z mála mezinárodních turnajů Kendó, který se v České republice pořádá. Je pro něj typická dobrá organizace, velmi přátelská atmosféra, a hlavně - velmi dobré Kendó, které zde předvádějí účastníci, často členové reprezentací z různých zemí. Je to zkrátka turnaj, o který určitě nechcete přijít!

Pár vylepšení, na které se můžete těšit:

Moc se na vás těšíme v Praze!

Sacuki 2023 na Facebooku

Leták v češtině

Pozvnánka pro tisk v PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Program

Program - pátek 9. 6. 2023

18.00 - 20.00 Welcome Keiko

Program - sobota 10. 6. 2023

9.00 - 18.00 Seminář Kendó s Honda sensejem (Kjóši 7. dan) a zkoušky 3. kjú až 3. dan

Program - neděle 11. 6. 2023

9.00 - 10.00 Registrace, kontrola šinajů, porada rozhodčích , rozcvičení
10.00 - 17.00 Turnaje NP a Turnaj “Sever vs Jih XII”

Turnaje NP na Sacuki 2023:

4 semifinalisté z turnaje mužů kjú se kvalifikují do základních skupin turnaje muži dan.

V turnaji NP proběhne napřed turnaj juniorů, pak žen, potom turnaj mužů kjú a turnaj mužů dan. Po skončení základních skupin turnaje kjú bude cca 20 minut pauza na oběd. Turnaj Sever vs Jih XII proběhne ihned po skončení turnaje NP. Ukončení a vyhlášení výsledků bude po konci turnaje Sever vs Jih. V turnaji NP je možné přihlásit se pouze do jedné kategorie (dívky ve věku 16 a 17 let si mohou vybrat start buď v juniorech nebo v ženách).

Na turnaj si můžete objednat malý obědový balíček za 80 Kč (vyplňte to v registačním formuláři).

Den před Sacuki, v sobotu 10. 6, pořádáme seminář s Honda sensejem (Kjóši 7. dan) a zkoušky na 3. kjú až 3. dan. Na tuto akci vás také srdečně zveme.

Místo akce

Sportovní centrum ČVUT Juliska, velká hala
Pod Juliskou 4
160 000 Praha 6 - Dejvice

Další informace k turnaji NP

• Kromě prvních tří míst v induviduálních turnajích budou oceněny též: cena za nejlepšího bojového ducha a cena za nejhezčí Kendó
• Účastníci tohoto turnaje musí mít v pořádku vybavení, platnou zdravotní prohlídku a platný průkaz člena ČFK
• Diváci budou mít na akci vstup zdarma

Turnaj Sever vs Jih XII

Turnaj “Sever vs Jih XII” je přátelský zápas mezi kendisty ze severu a jihu ČR, který je součástí Poháru Sacuki 2023 a který proběhne 11. 6. 2023 po skončení turnajů NP. Bude mít formu zápasu sedmičlenných týmů z obou celků. Týmy sestaví kapitáni, které určí pořadatelé.

SEVER
Jikishin Dojo Praha, Kacubó Kenrikai Praha, Nozomi Dojo Hradec Králové, Tobukan Ostrava

Kapitán Severu bude vybrán

JIH
Kusanagi kai České Budějovice, Kagawa-kai Olomouc, Sandómon Praha & Sandómon Bílina, Seishinkan Brno, Tenshin Dojo Zlín, Kensei Dojo Praha

Kapitán Jihu bude vybrán

Členové týmu se řidí těmito pravidly:

• Senpó: Junior/juniorka, mladší než 15 let
• Džihó: Junior/juniorka, 15 - 18 let včetně
• Gošó: Žena, do 1. kjú včetně
• Čúken: Žena
• Sanšó: Muž, do 1. kjú včetně
• Fukušó: Muž
• Taišó: Muž

Účastníci tohoto turnaje musí mít v pořádku vybavení. Za tento turnaj se neplatí žádné poplatky. Turnaj můžeme rozšířit přidáním dalších míst pro zahraniční účastníky.

Poplatky

Poplatek za turnaj NP: 500 Kč, při účasti pouze na turnaji juniorů 100 Kč.

Prosíme vás o vyplnění registračního formuláře a provedení platby poplatků předem a to najednou za celé dódžó.
Platby prosíme na :
Účet Kacubó Kenrikai : 2201353493/2010
Variabilní Symbol: 202306
Text: Sacuki Turnaj – “Název Dódžó”

Účastníci z Ukrajiny mají akci zdarma (s výjimkou poplatků za zkoušky).
Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

Ubytování

Přespání v tělocvičně není bohužel možné. Nicméně ve velmi blízkém okolí se nacházejí studentské koleje, kde se dá sehnat ubytování již od 150 Kč za noc a osobu.

• Seznam ZDE

Předchozí ročníky

Fotky z roku 2018

Informace zde

Kontakt

Ředitel akce - Tomáš Berger, , tel. 737 472 685, plně k dispozici pro vaše dotazy a připomínky

Invitation in English

Dear Friends,

it is hard to believe, but we have reached 20th anniversary of the Satsuki Kendo Cup! We would like to cordially invite you to join us this year and celebrate this singular occasion with us.

Special guest of this year will be Fuminori Honda sensei (Kyoshi 7th Dan), who will oversee the tournament and also lead the Kendo seminar on Friday and Saturday being held before the Satsuki Cup. 

The Satsuki Cup is one of the very few truly international Kendo tournaments in the Czech Republic. It is known to be very well organized, to have a friendly ambience and mainly – to have a fantastic level of Kendo matches. This is performed by highly skilled competitors, often members of national teams from various countries.   In short – this is a tournament you don’t wanna miss!

Few improvements you can look forward to:

- High level instruction provided by skilled 7th Dan Japanese sensei
- Improved refereeing (Higher level referees and better management)
- Improved organisation (Based on the suggestions by last year partipants survey)

We are very much looking forward to seeing you in Prague!

Satsuki 2023 at Facebook

Poster in English

Printable invitation in PDF

Leták v češtině

Pozvnánka pro tisk v PDF

Programme

Friday 9th June 2023

18.00 - 20.00 Welcome Keiko

Saturday 10th June 2023

9.00 - 18.00 Kendo seminar with Honda sensei (Kyoshi 7th Dan) and exams from 3rd Kyu to 3rd Dan

Sunday 11th June 2023

9.00 - 10.00 Registration, shinai check, warming up, referees meeting
10.00 - 17.00 Individual tournaments & “North vs South XII”

Individual tournaments at Satsuki 2023

The 4 semi-finalists from tournament Men Kyu will qualify for the pools of tournament Men Dan.

We start with juniors, then proceed to ladies and after that we will have men kyu and finally men dan tournaments. After we finish pools of the men kyu tournament there will be a 20 minutes long lunch break.

Competition will run on two Shiai-jos.

Participants may join only one category they are eligible to. (Girls aged 16 or 17 may join either Junior tournament or Ladies tournament).

You can order a small packed lunch for the tournament for 80 CZK (fill it in the registration form).

There will be additional tournament North vs South XII, which is a friendly team match between Kendo players from northern and southern dojos in the Czech Republic. We will add spots for players from other countries! After this, there will a closing ceremony and free jigeiko.

Location

Sport centre ČVUT Juliska, velká hala
Pod Juliskou 4
160 000 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic

More about the tournament

• Besides first three places in the 3 individual tournaments there will be two other prizes: The Best Fighting Spirit Award (one for man and one for woman) and The Most Beautiful Kendo Award
• Participants need to have their equipment in a good condition. 
• Free admission for spectators.

Fees

50% off for Kendokas from other countries!

We wish to meet as many friends from as many different counries as possible. To make it a little easier for you, the fee for participants from outside Czech Republic is halved to 250 CZK (cca 10 EUR) or 50 CZK (cca 2 EUR) if participating in the Junior tournament only.

The event is free of charge for participants from Ukraine, excluding the exam fees.
Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

Fees are to be paid on place at the registration desk

Registration

The registration form is here

The registration deadline is on Friday 2rd June.

If you change your mind after this date (cancellation or late registration), please send us an email.

Accommodation

There is no possibility to sleep in the dojo, but we can arrange reasonable and affordable accommodation for you nearby (there is a student hostel in the area and couple of regular hotels). Check out the list here.

Previous years

Photos from 2018

Info here

Sorry in Czech only, but you will get the results anyway and you may check out the photos as well.

Contact

Chief organizer - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, fully at your service, ready to answer your questions and eager to hear your comments.

Einladung auf Deutsch

Liebe Freunde,

es ist kaum zu glauben, aber dieses Jahr werden wir Gastgeber der 20. Jubiläumsausgabe des Sacuki Cups sein! Wir möchten Sie herzlich zu diesem besonderen Ereignis einladen. Feiern Sie dieses Jubiläum mit uns!

Unser besonderer Gast für die diesjährige Veranstaltung ist Fuminori Honda Sensei (Kyoshi 7. Dan), der das Turnier beaufsichtigen und am Freitag und Samstag vor dem Turnier einen Lehrgang abhalten wird.

Der Sacuki Cup ist eines der wenigen internationalen Kendo-Turniere, die im Land stattfinden. Es zeichnet sich durch eine gute Organisation, eine sehr freundliche Atmosphäre und - was am wichtigsten ist - sehr gutes Kendo der Teilnehmer, die in vielen Fällen Mitglieder von Nationalmannschaften aus verschiedenen Ländern sind. Kurzum, ein Turnier, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Einige Neuerungen, auf die Sie sich freuen können:

- Unterricht auf hohem Niveau durch einen sehr erfahrenen japanischen Lehrer mit dem 7. Dan.
- Verbessertes Judging (höheres Niveau der Schiedsrichter und bessere Organisation)
- Verbesserte Organisation der Veranstaltung (basierend auf den Vorschlägen, die Sie uns im letztjährigen Fragebogen gegeben haben)

Wir freuen uns darauf, Sie in Prag zu sehen!

Satsuki 2023 Facebook seite

Flugblatt auf Deutsch

Einladung in PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Zeitplan

Freitag, 9. Juni 2023

18.00 - 20.00 Welcome Keiko

Samstag, 10. Juni 2023

9.00 - 18.00 Kendo Seminar mit Honda sensei (Kyoshi 7. dan) & Prüfungen 3. kyu bis 3. dan

Sonntag, 11. Juni 2023

9.00 - 10.00 Anmeldung, Shinai Check, Aufwärmen, Schiedsrichter Treffen
10.00 - 17.00 Individuelle Turniere & "Nord vs. Süd XII"

Individuelle Turniere beim Satsuki Cup 2023

Die 4 Halbfinalisten von Turnier Männer Kyu qualifizieren sich für die Grundgruppen von Turnier Männer Dan.

Wir beginnen mit den Junioren, dann gehen wir zu den Damen über und danach haben wir Männer Kyu und dann Männer Dan. Nachdem wir die Pools des Männer Kyu Turniers beendet haben, wird es eine 20-minütige Mittagspause geben.

Der Wettkampf läuft auf zwei Shiai-Jos.

Die Teilnehmer können sich nur einer Kategorie anschließen, für die sie berechtigt sind. (Mädchen im Alter von 16 oder 17 Jahren können entweder am Juniorenturnier oder am Damenturnier teilnehmen).

Sie können ein kleines Lunchpaket für das Turnier für 80 CZK bestellen (füllen Sie es im Anmeldeformular aus).

Zusätzlich gibt es das Turnier Nord vs. Süd XII, welches ein freundliches Team Match zwischen Kendo Spieler aus Nord-und Süd-Dojos der Tschechischen Republik ist. Wir werden weitere Plätze für Spieler aus anderen Ländern hinzufügen! Danach gibt es eine abschließende Zeremonie und freies jigeiko.

Standort

Sport centre ČVUT Juliska, große Halle
Pod Juliskou 4
160 000 Prag 6
Tschechien

Weitere Informationen zum Turnier:

• Neben den ersten drei Plätzen in den 3 Einzelturnieren gibt es noch zwei weitere Preise: Der Best Fighting Spirit Award (einer für Männer und einer für Frauen) und der schönste Kendo Award.
• Die Teilnehmer müssen ihre Ausrüstung in einem guten Zustand haben.
• Freier Eintritt für Zuschauer.

Gebühren:

50% Rabatt für Kendokas aus dem Ausland!

Wir möchten so viele Freunde aus so vielen verschiedenen Ländern wie möglich treffen. Um es für Sie zu erleichtern, wird die Gebühr für Teilnehmer außerhalb der Tschechischen Republik auf 250 CZK (ca. 10 EUR) halbiert. 50 CZK (ca. 2 EUR) falls Sie nur am Junior Turnier teilnehmen.

Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

Gebühren sind vor Ort bei der Anmeldung zu bezahlen.

Anmeldung

Anmeldeformular hier

Anmeldeschluss ist am Freitag, den 2. Juni 2023.

Wenn sie Ihre Meinung nach diesem Datum ändern (Stornierung oder verspätete Anmeldung), senden Sie uns bitte eine Nachricht per E-Mail.

Unterkunft

Es gibt keine Möglichkeit, im Dojo zu schlafen. Wir können jedoch eine vernünftige und erschwingliche Unterkunft für Sie in der Nähe vereinbaren (es gibt ein Studentenwohnheim in der Gegend und mehrere Hotels). Schauen sie sich die Liste bitte hier an.

Frühere Jahre

2018 Fotos

Info hier

Zur Zeit leider nur auf Tschechisch, Sie können aber die Ergebnisse hier ablesen und sich die Photos anschauen.

Kontakt

Hauptorganisator - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, bitte schicken Sie mir eine email oder rufen Sie mich an, falls Sie fragen haben sollten.

Meghívó magyarul

Kedves Barátaim!

Szinte hihetetlen, de elérkeztünk a Satsuki Kendo Kupa 20. évfordulójához! Szeretettel meghívunk benneteket, hogy idén is csatlakozzatok hozzánk és ünnepeljétek velünk ezt a különleges alkalmat.
 Az idei év kiemelt vendége Fuminori Honda sensei (Kyoshi 7. Dan) lesz, aki felügyeli a versenyt és egyben vezeti a Satsuki Kupa előtt megrendezésre kerülő pénteki és szombati kendo szemináriumot.

A Satsuki Kupa egyike a nagyon kevés igazán nemzetközi kendo versenynek Csehországban. Köztudott, hogy nagyon jól szervezett, barátságos hangulatú, és főleg - hogy fantasztikus színvonalúak a mérkőzések. Gyakoriak a magasan képzett versenyzők és a különböző országok nemzeti csapatainak tagjai. Röviden - ez egy olyan verseny, amit nem szabad kihagyni!

Néhány pozitív irányúváltozás, amire mindenki számíthat:

- Magas szintű minőségi oktatás, képzett 7. danos japán senseitől.
- Megbízható bírói munka (magasabb szintű tapasztalt bírók, gördülékenyebb koordináció).
- Jobb szervezés (a tavalyi részvételi felmérés javaslatai alapján).

Várunk titeket Prágában!

Satsuki 2023 at Facebook

Plakát magyarul

Plakát PDF-ben

Poster in English

Printable invitation in PDF

Menetrend

2023 06.09. péntek

18.00 - 20.00 Welcome Keiko

2023 06. 10. szombat

9.00 - 18.00 Honda sensei (Kyoshi 7. dan ) Kendo Szeminárium & vizsga 3. kyu ig 3. dan

2023 06. 11. vasárnap

9.00 - 10.00 Regisztráció, shinai check, bemelegítés, bírói értekezlet
10.00 - 17.00 Egyéni verseny és "Észak vs Dél”

Satsuki 2023 Egyéni versenyek

Az Férfiak Kyu torna 4 elődöntőse jut a Férfiak Men torna alapcsoportjaiba.

A résztvevők csak egy kategóriában indulhatnak, amelyre jogosultak (16 vagy 17 éves lányok csatlakozhatnak akár junior, akár női versenyre).

A versenyre 80 CZK-ért rendelhetsz egy kis csomagolt ebédet (töltsd ki a regisztrációs űrlapon).

Végezetül megrendezésre kerül egy barátságos csapatverseny, az "Észak Dél ellen", melyen Csehország északi és déli dojoi indulnak, viszont ha bármely más országbéli versenyző szeretne csatlakozni valamelyik csapathoz, arra is van lehetőség. Ezt követően a záróceremónia jön, majd szabad jigeiko.

Cím

Sport centre ČVUT Juliska
Pod Juliskou 4
160 000 Prága (Praha) 6
Csehország

További információk

Költségek

50% kedvezmény a más országokból érkezőknek!

Szeretnénk, hogy minél több más országbéli barát találkozhasson ezen a rendezvényen! Ezért a Csehországon kívüli résztvevők részvételi díját felezzük!
Így felezve 250 CZK (kb. 10 EUR), vagy 50 CZK (kb. 2 EUR) csak a junior kategóriában résztvevőknek.

Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

A részvételi díjakat helyben lehet fizetni.

Bejegyzés

Regisztrációs űrlap

A regisztrációs határidő Június 2.-e.

Ha meggondoltad magad a regisztrációt követően, kérlek írj nekünk e-mailt.

Szállás

Nincs lehetőség a tornateremben való alvásra, viszon számos megbízható lehetőséget tudunk kynálni nektek a közelben (diák hostel, hotelek). Nézd meg a szállások listáját itt.

Kapcsolat

Fő szervezőr - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, Készséggel állok a rendelkezésedre, minden kérdést megválaszolok.

Zaproszenie w języku polskim

Drodzy przyjaciele,

trudno w to uwierzyć, ale dobiegliśmy do 20-lecia Satsuki Kendo Cup! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do przyłączenia się do nas w tym roku i świętowania z nami tej wyjątkowej okazji.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie Fuminori Honda sensei (Kyoshi 7 dan), który będzie nadzorował turniej, a także poprowadzi seminarium Kendo w piątek i sobotę przed Satsuki Cup.

Turniej Sacuki to jeden z nielicznych międzynarodowych turniejów kendo rozgrywanych w Czechach. Charakteryzuje się dobrą organizacją, bardzo przyjazną atmosferą, a co najważniejsze - bardzo dobrym poziomem Kendo, który prezentują uczestnicy, często członkowie drużyn narodowych, z wielu krajów. To po prostu jest wydarzenie, którego z pewnością nie chcesz pominąć!

Kilka ulepszeń, na które czekamy:
- Wysoki poziom nauczania od bardzo doświadczonego nauczyciela japońskiego 7 dan
- Lepsze sędziowanie (wyższy poziom sędziów i lepsza organizacja)
- Poprawiona organizacja wydarzenia (zgodnie z sugestiami przekazanymi nam w ubiegłorocznej ankiecie)

Czekamy na Ciebie!

Satsuki 2023 at Facebook

Ogłoszenie w języku polskim

Ogłoszenie w PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Harmonogram

Piątek 9. 6. 2023

18.00 - 20.00 Welcome Keiko

Sobota 10. 6. 2023

9.00 - 10.00 Seminarium kendo i egzaminy od 3. kyu do 3. dan

Niedziela 11. 6. 2023

9.00 - 10.00 Rejestracja, shinai check, rozgrzewka, spotkanie sędziów
10.00 - 17.00 Ind. turnieje & “Północ vs Południe XI”

Indywidualne turnieje

4 półfinalistów z turnieju Mężczyźni Kyu kwalifikuje się do podstawowych grup turnieju Mężczyźni Dan.

Pierwszym będzie turniej juniorów, a następnie turniej kobiecy, a następnie turnieje mężczyźni Kyu i mężczyźni Dan. Po ukończeniu podstawowych grup turnieje mężczyźni Kyu nastąpi 20-minutowa przerwa na obiad.

Będziemy mieć dwa Shiai-jo.

Uczestnik może dołączyć tylko do jednej kategorii, do której jest uprawniony. (Dziewczyny w wieku 16 lub 17 lat mogą wziąć udział w turnieju Junior lub turnieju Kobiet).

Możesz zamówić mały suchy prowiant na turniej za 80 CZK (wypełnij go w formularzu rejestracyjnym).

Będzie też turniej Północ vs Południe XII - Przyjazny turniej między kendokami z północy i południa Republiki Czeskiej. Dodamy więcej miejsc dla uczestników z innych krajów.

Miejsce

Sport Centre Juliska
Pod Juliskou 4
Praga 6
Republika Czeska

Dalsze informacje o turnieju

• Trofea otrzymają 3 pierwszych zawodników indywidualnych turniejów. Więcej trofeów:  The Best Fighting Spirit Award (1 dla kobiety i 1 dla mężczyzny) a The Most Beautiful Kendo Award
• Uczestnicy muszą mieć sprzęt w dobrym stanie.
• Bezpłatny wstęp dla widzów.

Opłaty startowe

50% zniżka dla uczestników z innych krajów!

Chcielibyśmy poznać jak najwięcej nowych przyjaciół. Dlatego opłata dla uczestników z innych krajów jest o 50% niższa, tj. 250 CZK (w turnieju juniorów tylko 50 CZK).

Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

Proszę uiścić opłaty w punkcie rejestracji.

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Termin rejestracji upływa 2 czerwca 2023

Jeśli zmienisz zdanie po tej dacie (anulowanie lub późna rejestracja), wyślij nam e-mail.

Zakwaterowanie

Możemy zorganizować, skontaktuj się z nami. W pobliżu znajduje się wiele hoteli i hosteli.

Minione lata

Zdjęcia z 2018 roku

Więcej informacji tutaj (Tylko w języku czeskim)

Kontakt

Główny organizator - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, fully at your service, ready to answer your questions and eager to hear your comments.

Informations en langue française

Chers amis,

C'est difficile à croire mais cette année nous fêtons les 20 ans de la Coupe Sacuki! Nous voudrions de tout cœur vous inviter à cet événement exceptionnel. Venez célébrer cet anniversaire avec nous.

L'invité d'honneur cette année Fuminori Honda-sensei (7.Dan Kyoshi), qui supervisera le tournoi, et dirigera le stage du vendredi et du samedi.

La coupe Sacuki est l'un des seuls tournois internationaux organisé en République Tchèque. Il a de typique une bonne organisation, une atmosphère très amicale, et surtout - un super niveau de kendo que démontre les participants, souvent membre de divers équipes nationales. C'est un tournoi que vous ne voulez surtout pas manquer.

Les améliorations que vous pouvez attendre cette année:
- Le haut niveau d'enseignement d'un professeur japonais 7. Dan
- Un niveau d'arbitrage plus élevé
- Une organisation améliorée (suite au questionnaire que l'on vous a soumis l'an dernier).

On a hâte de vous rencontrer à Prague !

Satsuki 2023 at Facebook

Brochure en français

Brochure en PDF

Poster in English

Printable invitation in PDF

Programme

Vendredi 09.06.2023

18h00 - 20h00 Keiko d'accueil

Samedi 10.06.2023

9h00 - 18h00 Stage de Kendo sous la direction de Honda-sensei (7. Dan Kyoshi) et passage de grade 3. Kyu jusqu'à 3. Dan

Dimanche 11.06.2023

9h00 - 10h00 Contrôle des inscriptions et des shinais, réunion des arbitres et échauffement
10h00 - 17h00 Tournois individuels & Tournoi "Nord contre Sud XII"

Tournois individuels

Les 4 demi-finalistes du tournoi Kyu Hommes se qualifient pour les groupes de base du tournoi Yudansha Hommes.

Le déroulement du tournoi individuels sera le suivant: d'abord les Juniors, ensuite les femmes, puis les Kyu Hommes et enfin les Yudansha Hommes. Après les poules de la catégorie Kyu Hommes il y aura environ 20 minutes de pause déjeuner. Le tournoi Nord contre Sud XII aura lieu à l'issu du tournoi NP.

Pour le tournoi individuels il n'y a qu'une inscription possible (les filles entre 16 et 18 ans doivent choisir entre les catégories Juniors et Femmes).

Il y aura deux shia-jo.

Vous pouvez commander un petit panier-repas pour le tournoi pour 80 CZK (remplissez-le dans le formulaire d'inscription).

Le Tournoi "Nord contre Sud XII" est une rencontre amicale entre kendokas du nord et du sud de la République Tchèque, il fait parti de la Coupe Sacuki 2023, qui aura lieu le 11.06.2023, après la fin du tournoi individuels. Il prendra la forme d'un combat entre deux équipes de sept. Il y aura des places en plus pour les compétiteurs internationaux au sein de ces deux équipes.

Lieu

Sport Centre Juliska
Pod Juliskou 4
Prague
République tchèque

Plus d'informations sur ke tournoi

- À part les trois premières places en individuel nous récompenserons également: le meilleur fighting spirit, et le plus beau kendo.
- Les participants au tournoi doivent avoir du matériel en bon état.
- Pour les spectateurs l'entrée sera gratuite.

Tarifs et paiement

Afin de rencontrer le plus de personnes venant de l'étranger possible, les compétiteurs provenant d'autres pays que la République Tchèque bénéficie d'une réduction de 50%, soit 250 CZK (~10€) pour les adultes, et 50CZK (~2€) pour les Juniors.

Les pratiquants d'Ukraine ne payent rien (à l'exception des frais d'inscription pour les passages de grade).
Мироприйемство йе безкоштовне для учасників з України. не стосується тестів.

Les frais seront réglés sur place.

Inscriptions

Formulaire d'inscription

La date limite d'inscription est fixé au vendredi 02.06.2023.

Si vous changez d'avis après cette date (annulation ou inscription tardive), veuillez nous envoyer un e-mail.

Logement

Il est malheureusement impossible de passer la nuit au gymnase. Néanmoins une auberge de jeunesse se trouve pas loin, avec des tarifs à partir de 150 CZK par nuit et par personne.

Annales de l'événement

Photos de 2018

Plus d'informations ici

Contact

Directeur de tournoi - Tomáš Berger, , tel. +420 737 472 685, entièrement à votre service, prêt à répondre à vos questions et désireux d'entendre vos commentaires.